Kopieerrechten

 

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op de Site berusten bij Golfers van Nederland respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal. Bedoelde rechten gaan op geen enkele wijze over op personen die toegang krijgen tot deze Site.

Het is slechts toegestaan om één kopie van het op de Site ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik, tenzij in de Site uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golfers van Nederland het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken. Framing (van onderdelen) van de Site is zonder schriftelijke toestemming van Golfers van Nederland niet toegestaan. Hyperlinking is toegestaan mits Golfers van Nederland daarvan vooraf in kennis wordt gesteld (via info@golfersvannederland.nl).