Disclaimer

De op deze website aangeboden informatie wordt op zorgvuldige wijze en naar beste weten door Golfers van Nederland samengesteld en onderhouden. Golfers van Nederland kan geen garantie geven dat de informatie volledig, accuraat en/of juist is. Golfers van Nederland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie op de site. Golfers van Nederland is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de site.

Verwijzingen naar sites die niet door Golfers van Nederland worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Golfers van Nederland selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kunnen zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. Golfers van Nederland wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.