Archief

GVB

NGF, NVG EN PGA Holland gaan nog intensiever samenwerken (kerst gedachte)

De Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en de Professional Golfers Associatie Holland (PGA Holland) gaan de samenwerking verder optimaliseren om golf nog meer te promoten in Nederland. Een van de meest in het oog springende stap is de integratie van het door de NGF gepropageerde 9-stappenplan en het door de NVG als concurrerend platform geïntroduceerde Nationaal Golfpaspoort.

Met ingang van 1 maart 2014 zullen de twee baanpermissiesystemen in elkaar opgaan en onder de naam 9-stappenplan verder gaan. De NVG introduceerde het Golfpaspoort om de drempel voor beginnende golfers aantrekkelijker te maken. Het maakte mogelijk dat pas beginnende golfers meteen de baan in mochten om zo plezier voor de sport te ontwikkelen, dit zeer tegen de wensen van de NGF die een goede opleiding en kennis van de regels noodzakelijk achten. Het leidde een paar jaar geleden tot een breuk in de samenwerking tussen de NGF en de NVG. Het Nationaal Golfpaspoort werd door de meerderheid van de golfbanen in Nederland niet omarmt en leek op een flop uit te draaien.

Lees hier verder op de website van Golfnet.nl

Meer meewarige blikken

Ik denk ze te herkennen, die meewarige blikken van collega Kim. Niet vanwege het ontbrekende sterretje, maar vanwege mijn lidmaatschap.

‘Waar ben jij eigenlijk lid?’, is de vraag die vaak direct volgt op de vraag wat je handicap is. Wachtend op de eerste tee met onbekende flightgenoten liggen de gespreksonderwerpen niet bepaald voor het oprapen, dus kom je al snel uit bij dit soort basisvragen. Hoe lang speel je al? Wat is je handicap? En dus, waar ben je lid?

‘Nergens meer, nou ja, niet op een club met een baan, ik ben lid van een internetvereniging’, is sinds een kleine twee jaar mijn antwoord op die vraag. En ik kan me vergissen maar meer dan eens dacht ik diezelfde meewarige blik te herkennen. Geen clublid in de traditionele zin des woords? Ach, ach, ach…

Ik kan me de discussie bij de ALV van de NGF aan het begin van deze eeuw nog goed herinneren. Het voornemen van de federatie om virtuele golfclubs in de armen te sluiten, kon niet bij iedereen op enthousiasme rekenen. Dat kon toch nooit goed gaan? Wat wisten die ongebonden golfers nou helemaal van het spel en zijn tradities? Moesten we dat wel willen?

Lees hier verder op de website van Golf.nl

Vragen over jaarlijkse herziening

Aan het einde van het jaar kan het zijn dat uw handicap door uw handicapcommissie wordt aangepast op basis van de ingeleverde scores.

Dit wordt gedaan om te zien of uw handicap nog overeenkomt met uw werkelijke speelsterkte.

Deze aanpassing gebeurt aan het einde van een kalenderjaar en wordt de Jaarlijkse Herziening genoemd. Uw handicap zou dus kunnen zakken of stijgen naar aanleiding van de Jaarlijkse Herziening.

Voor vragen over/of de berekening van deze aanpassing verwijzen wij u naar het onderstaande document.

Lees hier verder op de website van de NGF.

Toekomstbestendig GVB een feit

Unaniem is de ledenvergadering van de NGF akkoord gegaan met het vernieuwde GVB, waaraan automatisch handicap 54 is gekoppeld.  Dit voorjaar nog wordt het Golfvaardigheidsbewijs, de basis onder de even spectaculaire als gedegen groei van golf in de laatste 25 jaar, aangepast.

Een andere belangrijke stap is de lancering van het samen met PGA Holland (de proforganisatie) ontwikkelde 9-Stappenplan. Daarmee wordt voor alle golfers – van beginner tot topamateur – inzichtelijk wat er moet worden gedaan om het eigen spel te verbeteren en zo nog meer plezier aan golf te beleven.

De eerste stap op weg naar het GVB is ook de eerste ‘fase’ van het 9-Stappenplan: het verkrijgen van golfbaanpermissie, afgegeven door – de naam zegt het al – de eigenaar van de baan. Dat kan een vereniging zijn, maar ook een commerciële eigenaar of exploitant.

Lees verder.

Elst is onderdeel van een golfrevolutie

Golfclub Welderen in Elst is een van de golfclubs waar komende maandag een proef start met het nieuwe golfpaspoort, de vervanger van het Golfvaardigheidsbewijs (GVB).

Dat Welderen voorop loopt, is geen toeval. Eigenaar en Elstenaar Dirk Jan Vink zit namens de golfbaaneigenaren in de commissie die het golfpaspoort heeft uitgewerkt.

Het golfpaspoort is heel anders dan het GVB, betoogt Vink. “Je mag meteen de baan op en je wordt meegenomen in hoe leuk golf is en de golfcultuur. Regels zijn straks ook minder belangrijk. Er komt juist meer aandacht voor de etiquette, maar die leer je spelenderwijs.”

Lees verder.

Golfbranche weet het niet meer

De Nederlandse golfbranche is hopeloos verdeeld over de vraag hoe de stroom nieuwe golfers toegang moet krijgen tot de baan. Dit schrijft het Financieele Dagblad maandag. Het gevolg van deze verdeeldheid is volgens het FD dat er vanaf eind april twee soorten spelerspassen zijn: het oude golfvaardigheidsbewijs (gvb) en het nieuwe Nationale Golfpaspoort.

Examen
Om in Nederland op een officiële negen of 18 holes golfbaan te mogen spelen, heeft een speler een golfvaardigheidsbewijs nodig. Om dit bewijs te krijgen, moet een speler een theorie- en praktijkexamens afleggen en daardoor haken nieuwe spelers af. golfbaaneigenaren, golfleraren en nieuwe spelers vinden deze drempel dus te hoog. Ook, zo schrijft het FD, worden de gvb-examens niet altijd reglementair afgenomen.

Lees hier verder op de website van BNR.nl

NGF en NVG vinden elkaar niet

Na diverse gesprekken tussen de NGF en de NVG, waarin is gesproken over het samenvoegen van de initiatieven 9-Stappenplan en het Nationaal Golfpaspoort, is gebleken dat er vooralsnog onvoldoende basis is om te komen tot één gezamenlijk plan. Dit betekent dat voorlopig ieder zijns weegs gaat.

Met deze korte verklaring op de websites van de Nederlandse Golf Federatie en de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties is klaarblijkelijk een einde gekomen aan wekenlang proces van wel-niet-wel-niet samenwerken.

Gevolg is dat de de golfer nu met twee systemen te maken gaat krijgen, waarbij het Stappenplan en het vernieuwde GVB van de NGF duidelijk veel kwaliteit en visie uitstraalt. Van het golfpaspoort is niet veel meer bekend dan dat het er nu ook daadwerkelijk gaat komen.

Lees verder.

Social Media

Buienradar