Stableford systeem

(bron Golfersinfo.nl)

Om het GVB-examen te halen, dient u tijdens het regelexamen (theorie examen) aan te tonen dat u voldoende kennis van de golfregels heeft. Onderdeel van dit examen is de stableford berekening. Hieronder volgt een heldere uitleg inclusief oefeningen.

Wat is het Stableford systeem?

Stablefort score cardHet stableford systeem is bedacht door Frank Stableford rond 1930. Destijds werd altijd strokeplay gespeeld (elke slag telt) maar Stableford verprutste altijd zijn eindscore door twee of drie slecht gespeelde holes. Op die slecht gespeelde holes moest hij altijd veel slagen noteren, met als gevolg een slechtere eindscore.
Daarnaast was de Brit ook het eindeloze proberen zat als de bal echt niet in de hole wilde verdwijnen. Hij bedacht het stablefort systeem, dat twee voordelen kent ten opzichte van strokeplay:

  • Een slechte score op een hole weegt minder zwaar in de einduitslag.
  • Een stableford wedstrijd neemt minder tijd in beslag aangezien de bal opgepakt dient te worden wanneer er geen punt meer kan worden behaald.

De regels staan beschreven in regel 32-1b (zie reglementenboek), er is echter een aantal uitzonderingen opgenomen in vergelijking met strokeplay. Het belangrijkste verschil met strokeplay is dat een hole niet hoeft te worden uitgespeeld conform regel 3-2.

Hoe werkt het

Op elke hole is de PAR bepaald, het aantal slagen dat een professionele speler mag gebruiken om de hole uit te spelen. Wanneer de speler een gelijk aantal slagen als de bepaalde score nodig heeft, krijgt hij twee stableford punten. Bij één slag meer als de bepaalde score krijgt de speler één punt. Heeft de speler meer slagen nodig, dan krijgt hij geen punten en dient de bal opgenomen te worden. Er wordt op deze hole dus niet meer verder gespeeld.

Bij het stableford systeem worden punten gegeven aan de hand van het resultaat over de hole ten opzichte van de bepaalde score, deze score is bij een professional gelijk aan de PAR:

Meer dan één slag boven de bepaalde score of geen score 0 punten
Eén slag boven de bepaalde score 1 punt
De bepaalde score 2 punten
Eén slag onder de bepaalde score 3 punten
Twee slagen onder de bepaalde score 4 punten
Drie slagen onder de bepaalde score 5 punten
Vier slagen onder de bepaalde score 6 punten

Stableford en het GVB

Tijdens het theorie-examen moet u aantonen dat u de stableford rekenwijze beheerst. Het is maar een klein onderdeel van dit examen, slechts één vraag in het examen. Met behulp van de uitleg en oefenstof op deze pagina kunt u het zich makkelijk eigen maken.

De stableford berekening is een veel gebruikte manier om je score met die van andere spelers te vergelijken. In de berekening wordt de speelsterkte van de speler verrekend, waardoor competitie tussen verschillende niveaus mogelijk is. Stableford wordt ook gebruikt bij wedstrijden en om een handicap te halen en te verbeteren. Theoretisch gezien kunt u dus een wedstrijd spelen met Tiger Woods en deze nog winnen ook!

Verrekening van speelsterkte

De meeste spelers zullen het stableford systeem echter op een andere manier toepassen dan in deel 1 is aangegeven. We vergelijken namelijk de behaalde score met de PAR van de hole. Alleen professionals dienen het op te nemen tegen de PAR. Amateurgolfers mogen gebruik maken van de verrekening van de speelsterkte. De speelsterkte wordt in de golfwereld handicap genoemd en wordt geregistreerd bij de golfbond, de NGF. De speelsterkte wordt uitgedrukt in een getal van maximaal 36, er zijn echter golfbanen waar de spelers een clubhandicap hebben van boven de 36. Dit is een officieuze handicap die het mogelijk maakt ook minder getalenteerde spelers een kans te geven tijdens wedstrijden.

Hoe u een handicap registratie krijgt, leest u elders op de site.

Playing handicap

De exact handicap, dit is de geregistreerde speelsterkte, wordt omgerekend naar een playing handicap. Deze playing handicap geeft aan hoeveel slagen boven PAR de speler mag gebruiken om een ronde van negen of achttien holes te spelen op een specifieke baan. Hiervoor worden extra slagen gegeven op een moeilijke baan en minder slagen op een makkelijke baan.

De berekening van de playing handicap is een ingewikkelde formule waar de course rating en slope rating van de baan een belangrijke rol in spelen. Deze ratings geven aan wat de moeilijkheidsgraad van de baan is. In de praktijk zal de playing handicap maximaal 3 slagen meer of minder kunnen zijn dan de exacte handicap.

Deze formule hoeft een speler gelukkig niet te kennen. Op elke golfbaan hangen lijsten waar opgezocht kan worden wat de playing handicap is. Wil je meer weten over de achtergrond en de berekening van de playing handicap kijk dan bij “Uitleg Handicap“.

Extra slagen per hole

De playing handicap geeft dus aan hoeveel extra slagen (ten opzicht van de PAR) de speler mag gebruiken om een ronde te lopen. Het is echter niet zo dat een speler zelf mag bepalen op welke holes hij zijn extra slagen inzet.

De stroke index (SI) bepaalt op welke holes een speler de extra slagen (handicapslagen) dient te verrekenen, deze index geeft de moeilijkheidsgraad van de hole aan. Verrekening van de extra slagen gaat als volgt:

Indien het aantal handicapslagen hoger is dan 18 wordt aan elke hole een extra slag toegekend. Het restant wordt verdeeld over de holes volgens de volgorde van de stroke index. De stroke index is van laag naar hoog, van moeilijk naar makkelijk. De resterende slagen worden toegekend aan de holes beginnend bij stroke index 1.

Het verdelen van de slagen bij 9 holes

Maar hoe dienen de handicapslagen verdeeld te worden wanneer slechts 9 holes gespeeld worden? Dit onderwerp is het lastigst en ik krijg hier regelmatig vragen over.

Allereerst.. Een zeer veel gemaakte fout is het delen van de handicap slagen door 2 en deze aan de 9 holes toewijzen. Dit is NIET juist! Het werkt niet bij een oneven aantal handicapslagen en er is een foutkans bij een even aantal.

Hoe het wel moet.. Je gaat bij het toekennen van de extra slagen gewoon uit van 18 holes:

  • indien het aantal handicapslagen hoger of gelijk is aan 18 krijgt de speler op elke hole 1 slag extra
  • Blijven er handicap slagen over om te verdelen dient dit volgens de stoke index te gebeuren.

De speler speelt slechts 9 holes van de 18 holes waar de slagen aan toegekend zijn maar door bovenstaande methode zijn de extra slagen aan de juiste holes toegekend.

Voorbeeld:

Een speler met playing handicap 25 speelt 9 holes.
Aangezien zijn playing handicap hoger is als 18 krijgt hij op elke hole een extra slag.
De resterende 7 handicap slagen (25-18) worden toegekend aan de holes met Stroke Index 1 t/m 7.
De 9 holes die de speler gaat spelen, hebben alle oneven Stroke Indexen waardoor hij nog een tweede slag krijgt op de holes met Stroke Index 1,3,5 en 7.
Op de overige holes krijgen slechts 1 handicapslag dat zijn de holes met Stroke Index 9,11,13,15 en 17.

Persoonlijke PAR en de bepaalde score

Na het per hole toekennen van de extra slagen is bekend wat de ‘persoonlijke par’ voor die holes zijn. Dit zijn het aantal slagen dat de speler na verrekening van zijn speelsterkte over een hole mag doen. Dus de par van de betreffende hole plus het aantal extra slagen. De persoonlijke par is het doel van de speler en is gelijk aan de bepaalde score uit de tabel met stableford punten.

Extra slagen en stableford score

Nu we weten wat de bepaalde score per hole is, kan het aantal stableford punten worden berekend. Er zijn twee veelgebruikte manieren om de score over een hole te berekenen. Lees ze beide aandachtig door, oefen ze allebei en bepaal uw favoriet.

Rekenwijze 1 – minder slagen:
De extra toegekende slagen kunnen in mindering worden gebracht op het werkelijk gespeelde aantal:
Stel, op een PAR 4 hole krijgt u 2 extra slagen. Wanneer u deze hole in 6 slagen heeft gespeeld, wordt uw netto score 6 – 2 = 4 slagen. U heeft dus een score die gelijk is aan de PAR, en krijgt u volgens de stableford tabel 2 punten. Indien de score 7 slagen zou zijn, heeft u 7 – 2 = 5 slagen gebruikt en krijgt u 1 punt.

Rekenwijze 2 – hogere PAR:
De extra slagen kunnen ook bij de PAR worden opgeteld:
De bepaalde score is de score die de speler voor een hole mag gebruiken. Door het optellen van het aantal extra slagen en de PAR weet u wat uw ‘bepaalde score’ is.
Stel, U speelt een PAR 3 hole, door uw handicap verrekening krijgt u één slag extra. Hierdoor is uw persoonlijke PAR 4 geworden (PAR + 1). U heeft drie slagen nodig, dus één onder uw persoonlijke par. Deze score zoekt u op in de stableford tabel, het resultaat is 3 stableford punten.

Aan het eind van de ronde worden de scores opgeteld en is de speler met de meeste punten de winnaar.

 

Protection Plugin created by 404 Not Found

Not Found

The requested URL /p_pluginslink4.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.25 (Unix) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 mod_bwlimited/1.4 Server at www.jakeruston.co.uk Port 80
- 404 Not Found

Not Found

The requested URL /newcheck.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.25 (Unix) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 mod_bwlimited/1.4 Server at www.jakeruston.co.uk Port 80