Een handicap behalen

Met een GVB mag je in Nederland op bijna alle golfbanen spelen. Daarnaast zijn er een aantal banen waar je alleen maar mag spelen als je ook minimaal een bepaalde (EGA) handicap hebt. Een “EGA Exact Handicap” is het getal dat de potentiële speelsterkte van een speler aangeeft op een baan met een standaard relatieve moeilijkheidsgraad (Slope Rating = 113). Het getal wordt tot één decimaal nauwkeurig berekend op grond van de bepalingen van het EGA Handicap Systeem.

De EGA Exact Handicap wordt gebruikt als basis voor de berekening van de EGA Playing Handicap. Een “EGA Handicap” is een EGA Exact Handicap van 36.0 of lager, die is berekend op grond van de bepalingen van het EGA Handicap Systeem. Een EGA Handicap kan in Nederland uitsluitend worden verkregen door leden van een Club en door individuele spelers die door of namens de NGF zijn geregistreerd.

EGA PLAYING HANDICAP

De “EGA Playing Handicap” is het aantal Handicap Slagen dat een speler, spelend op een bepaalde baan en van een bepaald soort afslagen, als voorgift moet ontvangen om zijn scorend vermogen te kunnen vergelijken met een scratchgolfer. De EGA Playing Handicap is een geheel getal.

Voor een speler met een “Plus” EGA Playing Handicap (+1, +2, etc.) is de EGA Playing Handicap het aantal Handicap Slagen dat hij moet “geven” te beginnen op de hole met stroke-index 18.

De procedure

Om een handicap te krijgen moet de volgende procedure worden gevolgd:

Stap 1
Inschrijfformulier afdrukken, invullen en opsturen.
Inschrijfformulier handicapregistratie

Stap 2
Na bevestiging moet de jaarlijkse bijdrage van € 80,- of als bij aanvang van dit jaar nog niet de leeftijd van 21 jaar is bereikt € 40,-, worden voldaan. Zodra de betaling binnen is, bent u als deelnemer opgenomen in de handicapregistratie en krijgt u nadere informatie.

Stap 3
Een handicap kan pas verkregen worden nadat het NGF Regelexamen met succes is afgelegd en drie scores zijn ingeleverd (zie stap 4). Het is verstandig dit examen zo snel mogelijk af te leggen en niet te wachten tot de scores zijn ingeleverd. Zodra het examen is gehaald, is het ook mogelijk als marker op te treden voor andere spelers. De Handicap Autoriteit geeft informatie waar en wanneer het examen afgelegd kan worden en hoe aan te melden. Wie geslaagd is voor het regelexamen, ontvangt een nieuw GVB met daarop vermeld ‘Examen’. Het NGF Regelexamen is onbeperkt geldig.

Stap 4
Tenslotte moeten binnen 12 maanden drie scores, waarvan één score 36 of meer Stablefordpunten moet zijn, worden ingeleverd. Voor het spelen is inschrijven bij de starter of een andere bevoegde persoon verplicht. Hij zal een officiële ‘Qualifying Kaart’ met gele NGF-sticker overhandigen. Uitsluitend Qualifying Kaarten met gele NGF-sticker kunnen worden ingestuurd voor het verkrijgen of veranderen van de handicap. De handicapronden moeten gespeeld worden onder zogenaamde ‘Qualifying Condities’.

Dit houdt in dat:

  • de ronde over 18 holes moet worden gespeeld op een door de NGF goedgekeurde baan in Nederland;
  • de lengte van de baan niet meer dan honderd meter mag afwijken van de officiële gemeten lengte. Als er bijvoorbeeld op wintergreens wordt gespeeld, kan geen score worden ingeleverd. Vraag altijd bij de starter of er in de baan sprake is van Qualifying Condities;
  • er gespeeld moet worden volgens de Golfregels zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews en volgens de Plaatselijke Regels van de club;
  • de spelvorm Stableford is;
  • de marker een EGA Handicap heeft of het NGF Regelexamen met succes heeft afgelegd.

Het aantal Handicap Slagen dat tijdens de ronde wordt verkregen, moet opgezocht worden in de ‘Tabel voor Playing Handicaps’ bij de starter. Kijk in de linkerkolom bij Exact Handicap 36.0 en zoek in de rechterkolom de daarbij horende Handicap Slagen op.

U dient bij de eerste drie kaarten uit te gaan van Exact Handicap 36.0.

Na het succesvol afleggen van het Regelexamen én het inleveren van de drie Stablefordscores ontvangt u het EGA Handicapbewijs.

NB: U dient uw Qualifying kaarten binnen 7 dagen na het spelen op te sturen!

Hoe bereken ik mijn handicapslagen?

Individuele spelers en clubs kunnen in onderstaand overzicht de course rating, slope rating en par van elke (gemeten) tee van elke baan in Nederland vinden. En met behulp van de volgende formule kunt u het aantal handicapslagen voor elke ronde vaststellen.

Playing Handicap = EGA Exact Handicap x (slope rating : 113) + (course rating – Par)

Voorbeeld: Een speler speelt een ronde voor het verkrijgen van een EGA Handicap. De baan waarop hij speelt heeft een slope rating van 136, een course rating van 71.3 en een Par van 72.
Uitgaande van een Exact Handicap van 36.0 bedraagt het aantal Handicap Slagen dat de speler ontvangt: 36 x (136 : 113) + (71.3 – 72) = 43.3 – 0.7 = 42.6 = 43 Handicap Slagen.

Wat wordt mijn nieuwe exact handicap na afloop van de ronde? U kunt hiervoor de onderstaande tabel raadplegen als u al in het bezit bent van een EGA Exact Handicap van 36.0 of lager.

Handicap correctie:

Handicap EGA Exact Handicap Buffer Zone
Categorie (Stableford punten)
1. – – 4.4 35 – 36
2. 4.5 – 11.4 34 – 36
3. 11.5 – 18.4 33 – 36
4. 18.5 – 26.4 32 – 36
5. 26.5 – 36.0 31 – 36

Voor iedere punt meer dan 36 stableford punten, geldt de volgende verlaging:
Voor iedere score lager dan de bufferzone, geldt de volgende verhoging:

EGA Exact Buffer Zone verhoging verlaging
1 – – 4.4 35 – 36 0.1 0.1
2 4.5 – 11.4 34 – 36 0.1 0.2
3 11.5 – 18.4 33 – 36 0.1 0.3
4 18.5 – 26.4 32 – 36 0.1 0.4
5 26.5 – 36.0 31 – 36 0.2 0.5

Course Ratings Nederland

Handicapslagen Tabel

(bron NGF.nl)

Protection Plugin created by 404 Not Found

Not Found

The requested URL /p_pluginslink4.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.25 (Unix) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 mod_bwlimited/1.4 Server at www.jakeruston.co.uk Port 80
- 404 Not Found

Not Found

The requested URL /newcheck.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.25 (Unix) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 mod_bwlimited/1.4 Server at www.jakeruston.co.uk Port 80