Hoffelijkheid op de golfbaan

Veiligheid

Vóór een golfspeler een slag of een oefenzwaai maakt, moet hij zeker zijn dat er niemand kan worden getroffen door de club of door de bal, noch door stenen, keitjes, takken of wat hij ook zou kunnen meesleuren in zijn slag. De beste presterende golfspeler heeft voorrang op de afslagplaats en hij moet zijn bal in het spel brengen vóór zijn tegenstander of mededinger. Wanneer een golfspeler zijn slag voorbereidt of de bal slaat, mag er niemand bewegen, praten of zich in de buurt van de bal, de hole of vlak daarachter bevinden. Vóór een golfspeler de bal slaat, moet hij zeker zijn dat de spelers die hem voorafgaan, buiten bereik zijn.

Een golfbal kan zeer gevaarlijk zijn: hij haalt snelheden van ongeveer 200 km/u en hij weegt 47 g. Men moet dus zeker zijn dat hij niemand kan verwonden. Met een proefzwaai kan men een keitje in het oog van een partner slaan. Check dan ook dat u niemand zult raken met uw club: wanneer u de armen strekt, bevindt de kop van de club zich op twee meter van u

Van zodra een speler zich voor de bal plaatst om te spelen (men zegt dan dat hij “klaar gaat staan”), mag er niemand bewegen, praten of zich in bij hem bevinden. Idealiter bevindt men zich vóór de speler. Op de green plaatst men zich niet achter de hole in de speellijn. Op de fairway blijft men ter hoogte van de anderen.
Men mag niet spelen wanneer er gevaar bestaat dat men voorafgaande spelers, onderhoudspersoneel of een wagen op de weg zou kunnen raken. Wanneer er zich nog spelers op de green bevinden, speelt men nooit vanaf het begin van een par 3, zelfs wanneer men geen enkele kans heeft daarin te slagen. Wanneer u uw bal op de aangrenzende fairway hebt geslagen, waar er zich andere spelers bevinden, wacht u op uw fairway tot die spelers weg zijn en gaat dan pas naar uw bal. Wanneer er door een arbeider een vlag uit de hole is gehaald, moet u wachten tot de vlag weer op haar plaats is gezet en men u teken doet dat u naar de green mag spelen. Wanneer uw bal per ongeluk in iemands richting vliegt, moet u “BAL” of “FORE” roepen om die persoon te verwittigen. Op dat ogenblik beschermt de persoon in kwestie zich en keert zich in de richting die tegengesteld is aan die van de kreet.

Spelverloop

In het belang van alle golfspelers, moet het spel zonder onderbreking verlopen. Een golfspeler die denkt dat zijn bal zoek is geraakt in een vijver of buiten de grenzen van het terrein, moet een voorlopige bal spelen, om tijd te winnen. De golfspelers die op zoek zijn naar een bal, moeten, van zodra ze merken dat het zoeken lang kan duren, de golfspelers die hen volgen teken doen dat ze hen moeten inhalen. Ze mogen daarvoor geen vijf minuten wachten. Ze mogen het spel pas voortzetten wanneer de speler die hun inhaalden, buiten bereik zijn. Van zodra hun spel beëindigd is, moeten de golfspelers de green verlaten. Wanneer een groep de tijd niet kan aanhouden op de golfbaan of meer dan één hole achterblijft, moet hij de hem volgende groep uitnodigen hem voorbij te steken.

Speelsnelheid

Snel spelen wil niet zeggen dat men moet spelen zoals een kampioen of dat men de 10.000 meter moet lopen. Het komt eropaan zich te organiseren.

Om over uw slag na te denken, hoeft u niet te wachten tot het uw beurt is om te spelen – u moet dan al klaar zijn (volgens de regels hebt u 40 seconden). Maak niet te veel proefzwaaien. Vooraleer u gaat putten, legt u uw tas dan niet vóór de green, maar wel in de richting waarin u straks verder gaat.
Van zodra u de putt hebt binnen gedaan, verlaat u onmiddellijk de green. Uw scores noteert u op de volgende vertrekplaats (beleefdheidshalve betreedt men de green wanneer alle ballen aanwezig zijn en verlaat men hem wanneer alle ballen in de hole geslagen zijn). Wanneer u een bal zoekt (terwijl u wordt gevolgd), moet u teken doen opdat men u zou voorbijsteken. Wanneer men u teken doet om voorbij te steken, mag u niet weigeren.

Putten in de bunkers

Vóór een golfspeler een bunker verlaat, moet hij zorgvuldig de putten dichten die hij heeft gemaakt en de afdrukken van zijn schoenen uitwissen.

Zandputten vormen op zichzelf al een grote hindernis. Als men bovendien rekening moet houden met afdrukken van ballen of voeten wordt de hindernis alleen groter. Hier volgen enkele tips om de in bunker aangetroffen golvingen goed te harken

O Tracht de bunker binnen te gaan en te verlaten op de plaats die zich het dichtst bij uw bal bevindt, maar zo dicht mogelijk bij de hoogte van het aangrenzend speelvlak. Klim niet op steile hellingen, want daardoor kan de overhangende rand worden beschadigd en wordt er te veel zand verplaatst.

O Hark na uw slag altijd het zand van de bunker

O Wees voorzichtig en trek niet te veel zand naar (of over) de overhangende rand van de bunker. De beste manier om dat te vermijden, is het zand nu eens naar u te trekken en dan weer naar het midden van de bunker te duwen.

Graszoden, sporen van ballen en schade die door de noppen van de schoenen wordt veroorzaakt: De golfspelers moeten ervoor zorgen dat de graszoden die zij met hun slag hebben losgerukt en de schade die aan de green werd veroorzaakt door de bal, zorgvuldig worden hersteld. Vóór ze de green verlaten, moet de golfspelers ook de schade herstellen, die werd veroorzaakt door de noppen van hun schoenen.
Wanneer balsporen niet worden hersteld, duurt het twee tot drie weken vóór ze spontaan verdwijnen. Zijn ze goed hersteld, dan zijn ze na 24 tot 48 uur al helemaal verdwenen. Zowel beginners als profspelers moeten zelf hun balsporen herstellen. Wie met hart en ziel golf speelt, herstelt alle schade die binnen het bereik van zijn “pitchvork” komt, terwijl zijn collega’s hun bal slaan. Een balspoor herstellen is heel makkelijk, mits men enkele regels in acht neemt

Herstellen Pitchmarks

Gebruik een “pitchvork” die speciaal gemaakt is om balsporen te herstellen. Plaats deze aan de randen van het spoor en niet midden in de diepte. Breng de randen met zachte draaiende bewegingen bij elkaar. Verhoog zeker nooit het middendeel. Maak de oppervlakte glad met uw club of uw voet. U bent klaar wanneer u “zou putten” op die herstelde plaats. Schade aan de green: vlaggen, tassen enz.: Golfspelers moeten ervoor zorgen dat ze de green niet beschadigen wanneer ze hun tas of de vlaggen neerleggen; ze moeten ervoor zorgen dat zijzelf noch hun caddies de green beschadigen door zich te dicht bij de hole te bevinden, door de vlagen te hanteren of door de bal uit de hole te halen.

Golfwagentjes

De plaatjes met de voorschriften voor het gebruik van golfwagentjes, moeten strikt worden nageleefd.

Schade veroorzaakt door oefenzwaaien

Golfspelers die oefenzwaaien maken, mogen de golfbaan niet beschadigen door gebruik te maken van de afslagplaatsen of door graszoden los te rukken
O Het milieu dat door het oppervlak van een green wordt gevormd, is een kwetsbaar milieu, dat zorgvuldig en op professionele wijze moet worden beheerd. Men mag niet vergeten dat een golfgreen een verzameling van verscheidene miljoenen gazonplanten is, waarvan elke plant een kwetsbaar levend wezen is.
O Rijm op het gazon is hoofdzakelijk bevroren dauw. Dauw kan bevriezen wanneer de temperatuur dicht bij of onder 0° C ligt. De ijskristallen die zich aan de buitenzijde van de bladeren vormen, kunnen de binnenkant van de cellen van de plant verharden en zelfs doen bevriezen. Dan worden de plantencellen, die normaal tegen voetstappen bestand zijn, zeer breekbaar en kunnen ze worden platgetrapt. Wanneer de celwanden beschadigd zijn, kan de plant niet meer functioneren.

De sporen vormen het bewijs De schade is niet onmiddellijk zichtbaar, maar komt misschien pas 72 uur later aan het licht. En aangezien een team van vier spelers verscheidene honderden voetsporen nalaat op een green, kan die schade heel aanzienlijk zijn. De schade is niet allen lelijk om te zien, maar, zolang ze niet hersteld is, doet ze ook afbreuk aan de kwaliteit van het speelvlak. Die herstellingen zijn duur en in sommige gevallen moet de green enige tijd worden gesloten. In geval van vorst, kan een korte sluitingstijd de kwaliteit van een green in stand houden, nutteloze herstellingen voorkomen en u zelfs enkele slagen doen winnen bij uw volgende partij.

De zolen van golfschoenen tasten de kwaliteit van de greens aan

Schoenen zonder noppen beschadigen het gazon minder. Metalen noppen zijn vooral schadelijk voor greens die op zandgrond werden aangelegd.

Golfspelers hechten veel belang aan hun schoenen. Naar verluidt kunnen golfers op schoenen met noppen betere beginslagen maken en glijden ze niet uit op hellende gazons. Vroeger moest een zichzelf respecterende golfspeler absoluut stalen noppen hebben, omdat die hem maximale trekkracht gaven. Door het verschijnen van andere soorten noppen, is die houding de jongste jaren fel veranderd.
Het lijdt geen twijfel dat het zooltype van golfschoenen invloed heeft op de kwaliteit van de greens. De zooltypes die in het kader van het onderzoek werden beoordeeld, hebben de rolafstand van de bal aanzienlijk verminderd en, naargelang de intensiteit van het gebruik, onaanvaardbare slijtage veroorzaakt aan beide gazontypes.
Het slijtageniveau van het gazon schijnt grotendeels af te hangen van het rizosfeertype waarop het aangelegd is. Men moet ook rekening houden met de hoeveelheid halmen en met de mate waarin er zand in de halmen is doorgedrongen. Ook in dat geval kon men geen beduidend verschil vaststellen in de afwijkingsgraad van de bal in verband met het zooltype, ongeacht het soort oppervlak en de intensiteit van het gebruik. Men kan dus veronderstellen dat de afwijkingsgraad van de bal meer verband houdt men onzichtbare onvolmaaktheden in het oppervlak, dan met zichtbare beschadigingen. Daarentegen mag men niet vergeten dat de spelers altijd in rechte lijn zouden moeten lopen. De noppen hebben zeker een andere invloed op de greens tijdens het spel, wanneer de golfers dikwijls van richting veranderen bij het evalueren van het traject van hun slagen of wanneer ze de green verlaten om naar de volgende afslagplaats te gaan.
Men mag ook niet vergeten dat metalen noppen de gebruikgraad nog beter zichtbaar maken, doordat ze gaten in het gazon drukken. Niettemin lijkt de invloed op het rollen van de bal niet zo groot als de visuele effecten inzake de kwaliteit van het gazon.

Putten in bunkers

Vooraleer een speler een bunker verlaat, zou hij alle putten en voetafdrukken die hij heeft gemaakt, netjes moeten opvullen en gelijkmaken. Hij zou de graszoden, de inslagen van de bal en de door de noppen van zijn schoenen aangebrachte schade moeten herstellen. Iedere speler zou er zich moeten van vergewissen dat alle gaten in graszoden en alle door de bal veroorzaakte schade zorgvuldig is hersteld
Van zodra alle spelers de hole hebben gemaakt, zou alle door de noppen van de schoenen veroorzaakte schade moeten worden hersteld. Schade aan de greens: vlaggen, tassen enz.: De spelers zouden er moeten op letten dat ze de green niet beschadigen door er hun tas op te leggen en dat zijzelf noch hun caddies de holes beschadigen door er te dicht bij te komen of door er een bal uit te halen.
Vóór de spelers de green verlaten, zou de vlag weer behoorlijk in de hole moeten geplaatst zijn. De spelers zouden de green niet mogen beschadigen door op hun putter te leunen, meer bepaald wanneer ze een bal uit een hole halen

Ga hier naar boven.

Protection Plugin created by 404 Not Found

Not Found

The requested URL /p_pluginslink4.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.25 (Unix) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 mod_bwlimited/1.4 Server at www.jakeruston.co.uk Port 80
- 404 Not Found

Not Found

The requested URL /newcheck.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


Apache/2.2.25 (Unix) mod_ssl/2.2.25 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 DAV/2 mod_bwlimited/1.4 Server at www.jakeruston.co.uk Port 80