Archief

Bedrijfsleven golft voor zorg 15.500,- bijeen

In oktober werd door -Golf4Care- een sportief golftoernooi voor bedrijven in Noord-Nederland georganiseerd. De opbrengst van het toernooi is in de vorm van een cheque overhandigd aan het Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN) en wordt gestort in stichting Steunfonds IKN. Het bedrag komt ten goede aan het project Psychosociale Screening voor kankerpatiënten.

Het doel van dit project is om de ziekenhuizen een instrument in handen te geven, waarmee op tijd herkend wordt welke patiënt op welk moment van wie extra hulp nodig heeft. 25-40% van de behandelde kankerpatiënten blijft problemen houden op psychologisch, sociaal of lichamelijk gebied in de jaren na behandeling. Deze mensen hebben professionele ondersteuning nodig. Als dergelijke problemen vroeg herkend worden en patiënten op tijd worden doorverwezen, kan veel leed voorkomen worden of in ieder geval ingeperkt. De patiënt kan zo ook sneller zijn oude leven met werk en sociale activiteiten weer goed oppakken.

Social Media
Buienradar