Archief

Alle bomen golfbaan Hoogland-West zonder instemming van Ministerie gekapt

Donderdag 6 september deed de rechtbank Utrecht een tussenuitspraak in een door de Stichting Behoud de Eemvallei aangespannen procedure. De stichting is van mening dat de heer B. Schoenmaker als exploitant van de golfbaan Hoogland-West ten onrechte geen zogenaamde ‘Verklaring van geen bedenkingen’ m.b.t. de Flora- en faunawet bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft aangevraagd. Deze verklaring is absoluut nodig bij het verlenen van de gemeentelijke Omgevingsvergunning voor de golfbaan. Ook B&W van Amersfoort hebben hieraan geen aandacht besteed en een verkeerde procedure gevolgd.

In haar uitspraak stelt de rechtbank de Stichting daarin in het gelijk. B&W krijgen nog wel de kans om de rechtbank binnen twee weken te laten weten of zij gebruik wensen te maken van de gelegenheid om het geconstateerde gebrek te herstellen. Indien B&W daarop ingaan, dienen zij zich daarna binnen twee weken tot de Minister van EL&I te wenden met het verzoek om een verklaring van geen bedenkingen.

Lees hier verder op de website van De Stad Amersfoort.

Social Media
Buienradar