Archief

Golfen met een fysieke beperking

De laatste drie jaar heeft de NGF zich ingespannen om golf voor mensen met een fysieke beperking structureel neer te zetten. Dit hebben wij gedaan door in 2008 een Platform op te zetten waarin de volgende partijen zitting hebben: NGF, NVG, PGA Holland, Stichting Handicart en de Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten.

Met name in 2010 en 2011 hebben we door middel vanhet opleiden van zowel golfprofessionals als bewegingsagogen, werkzaam op revalidatiecentra, belangrijk werk verricht. Met name door in de opleiding van de professionals ook in te gaan op het lesgeven van oudere mensen die te kampen krijgen met fysieke beperkingen, hebben wij professionals relevante kennis gegeven die op de club toepasbaar is.

Lees hier verder op de website van Golf.nl

Social Media
Buienradar